תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר  YOUSELLלהלן: “הנהלת האתר” או “החברה”.

הנהלת האתר מציעה שירות של רכישת כתבות מרשת האתרים שלנו.

הקדמה

כל מה שנכתב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, לזכר ולנקבה, והשימוש בלשון זכר נעשה רק  מטעמי נוחות.

הגיל המינימלי לרכישת הכתבות  באתר הוא שמונה עשרה שנים.  לקוחות שעדיין לא מלאו להם שמונה עשרה שנים לא יהיו רשאים לקנות באתר, ואם למרות האמור הם יבצעו קנייה, הקנייה תתבטל.

תנאי השימוש והוראות התקנון הרשומים כאן מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין האתר לבין הרוכש, את התנאים של השימוש באתר ואת ההזמנה של המוצרים מן האתר. השימוש בשירותי האתר מעיד על ההסכמה של המזמין לתנאים אלה ולכל התנאים נוספים הרשומים באתר.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, היא רשאית לעדכן את התקנון בכל עת.

שימו לב: כל לקוח אשר רוכש מאתנו קישורים או כתבות יוכנס באופן אוטומטי לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל מידע על מבצעים ועל עדכונים.

כל המחירים באתר לא כוללים מע"מ ולא כוללים שירות של כתיבת תוכן.

התנאים הללו חלים על השימוש באתר, ובשאר שירותים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב נייד או נייח או טאבלט, טלפון סלולארי וכדומה. ובנוסף, הם חלים על השימוש באתר באמצעות כל כלי תקשורת אחר כמו רשת האינטרנט ועוד.

כל הכתוב בתקנון אינו גורע מהוראות של חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ומכל התקנות האחרות החלות על האתר ואשר הותקנו מכוח חוק זה (להלן: “ההוראות”), להוציא מספר במקרים שבהם אפשר להתנות על ההוראות וההתניה בוצעה במסגרת האתר, במפורש או במשתמע.

הנהלת האתר עושה את המרב כדי להציג את כל המידע באשר למוצר, כולל תמונות, אך יש להדגיש כי למרות האמור עלולים להופיע באתר, ללא כוונת זדון ובתום לב, אי דיוקים, שגיאות או השמטות והנהלת האתר לא תישא באחריות הנובעת מהשגיאות או מאי הדיוקים.

כותרות הפרקים בתקנון מובאות רק לשם התמצאות ונוחות של המזמין והם לא ישמשו כפרשנות לתקנון.

טעות סופר או טעויות הקלדה בתיאור המוצרים לא יחייבו את החברה.

תמונות המוצרים מוצגות רק לצורכי המחשה. ושימו לב, ייתכנו הבדלים בגודל, במראה, בגוון, וכדומה בין המוצרים כמו שהם מוצגים באתר ובין המוצרים כמו שהם במציאות.

אסור להעתיק ולהשתמש, או גם לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים הלקוחים מתוך האתר, כולל באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומי דפוס, בפרסומים אלקטרוניים ועוד לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שעבורה נרכש המוצר.

שימו לב: בכל עניין, המועד נרשם במחשבי החברה הוא המועד אשר קובע בכל דבר.

 

הרשמה לאתר

כדי לבצע הזמנה של המוצרים מהאתר המזמין צריך להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

כל אדם, כולל חברה, זכאי להשתמש באתר ולבצע רכישות דרך האתר, אך בתנאי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות ובתנאי שהוא בעל כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק באמצעות אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “המזמין”).

הרישום לאתר הוא רישום חד פעמי. אחרי הרישום הראשון המזמין לא יידרש להירשם מחדש בכל פעם כשהוא מבצע רכישה מהאתר מחדש .

במהלך הרישום לאתר, המזמין יזין סיסמה, שם משתמש ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במקרה שבו ישכח המזמין את הסיסמה שהזין, תשלח אליו הסיסמה שהוזנה בזמן הרישום לכתובת הדואר האלקטרוני אשר רשומה באתר.

בעתיד כאשר המזמין יבקש לרכוש מוצרים נוספים, הוא יזוהה לפי שם המזמין והסיסמה שהזין בתהליך הרישום.

פרטי המזמין יעודכנו באתר בהתאם לנתונים שהוא הזין בטופס הרישום המקוון הנמצא באתר.

שימו לב: הנהלת האתר רשאית בכל עת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

בלי לגרוע בכל מה שנאמר לעיל, הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע מכל אחד להשתמש באתר, לצמיתות או באופן זמני בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא אינה חייבת למסור על כך הודעה מראש כולל בכל אחד מהמקרים הבאים:

הפרה של הוראות הדין או ביצוע של מעשה שאינו חוקי .

הפרה של כל תנאי מהתנאים של התקנון הזה.

מסירה של פרטים שגויים בכוונה.

ביצוע של כל פעולה אשר עלולה לפגוע בפעילות התקינה של האתר, של הספקים או של כל צד ג’ כלשהו.

כרטיס האשראי שבו משתמש המזמין הוגבל או נחסם לשימוש בכל דרך כלשהי.

 

רכישת מוצרים באתר

רכישה של מוצרים מהאתר תתבצע בדרך של הוספת המוצרים לסל הקניות. לאחר ההוספה של המוצרים לסל הקניות, יזין המזמין בטופס מקוון ייעודי את הפרטים הבאים של המזמין:

שם משפחה, שם פרטי, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. נוסף על כך יש למסור את הפרטים של מקבל ההזמנה: שם משפחה, שם פרטי, עיר או יישוב, מספר הבית, מספר הדירה, הקומה או כל פרט נוסף שיקל על השליח לאתר את הכתובת שבה צריכה להימסר ההזמנה או כל הערה אשר תפרט מה לעשות  במקרה שבו מקבל ההזמנה לא נמצא בבית.

כל השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה, וחובה למלא אותה. ללא מילוי שדות החובה לא יהיה אפשר להשלים את ההזמנה.

שימו לב: כדי למנוע תקלות במשלוח, המזמין חייב למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד.

לאחר השלמת ההזמנה. המזמין יאשר את כל הפרטים של ההזמנה ואת הנכונות של הפרטים שאותם הוא מסר.

מילוי נכון ומדויק של כל הפרטים הוא תנאי מוקדם לביצוע של ההזמנה כדי שנוכל לבצע אותה ללא תקלות, ולכן חשוב מאוד להקפיד על מסירה של כל הפרטים בצורה מדויקת.

כל הפרטים של פרטי המזמין יעודכנו לפי מה שהוזן בטופס ההזמנה המקוון באתר.

המילוי של כל הפרטים אשר נדרשים לרכישה של המוצר על ידי המזמין, ייחשבו לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”).

מיד עם הקבלה של ההזמנה, יבצע האתר בדיקה של הפרטים של כרטיס האשראי ורק אחרי שיתקבל אישור מחברת האשראי או אישור מפיי פאל, כמו שיוסבר בהמשך, ההזמנה תאושר ויתקבל אישור סופי של ההזמנה. חיוב התשלום של הלקוח עבור רכישת המוצר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי או דרך חשבון הפיי פאל, כפי שיוסבר בהמשך, בכפוף להימצאות של המוצרים במלאי של הנהלת האתר.

הפרטים כמו שהזין המזמין בטופס של ההזמנה ישמשו כראיה חלוטה לנכונות של הפעולות.

 

איך יבוצע התשלום על ההזמנה?

התשלום עבור המוצרים שנרכשו באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או דרך חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כמו למשל  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכדומה שיהיה זמין לשימוש באתר לפי שיקול הדעת של הנהלת האתר.

אם המזמין יעדיף להשתמש בכרטיס אשראי כדי לבצע את התשלום, הוא יתבקש למסור את הפרטים של תעודת הזהות שלו, של כרטיס האשראי, את סוג הכרטיס ואת התוקף שלו.

אם המזמין יחליט לשלם באמצעות פיי פאל, הנהלת האתר תהיה רשאית לגבות את התשלום עבור המוצרים שהוזמנו רק אחרי שהיא קיבלה אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של הנהלת פיי פאל.

הנהלת האתר שומרת את האפשרות להפסיק את השימוש בכל סוג של אמצעי התשלום או להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים וגם להחיל הסדרי תשלום שונים על סוגים שונים של כרטיסי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שהנהלת האתר החליטה לכבד.

לאחר שהמזמין הזין את פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, יקבל המזמין אישור באמצעות הדוא"ל על הקליטה של פרטי ההזמנה. חשוב להדגיש כי זהו אינו אישור המחייב את הנהלת האתר לספק את הסחורה, אלא רק אישור שמטרתו להעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו.

מיד אחרי קבלת ההזמנה, הנהלת האתר תבצע בדיקה של אמצעי התשלום אשר בו השתמש המזמין ותיתן למזמין הודעה שההזמנה אושרה ושהחשבון שלו יחויב בעלות של השירות.

אם חברת האשראי, חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר לא אישרו את העסקה, יקבל המזמין על כך הודעה ובמקביל, הנהלת האתר תיצור אתו קשר כדי להשלים את העסקה או כדי לבטל אותה.

אישור הפעולה של הרכישה מותנה בהימצאותו של המוצר שאותו רכש המזמין במלאי במועד ההזמנה. אם לא צוין שהמוצר לא קיים במלאי או שלא צוין שהמוצר לא הורד מהאתר עד לתאריך ביצוע ההזמנה, והמזמין כבר שילם עבור המוצר, הנהלת האתר תחזיר למזמין את סכום הכסף ששולם עבור ההזמנה ותבטל את החיוב שבוצע עבור פעולת הרכישה, אם אכן היה חיוב.

חשוב להבהיר כי ייתכן ויהיו מצבים שבהם למרות שהפריט מוצג באתר כפריט אשר קיים במלאי, אך בפועל הוא אינו קיים במלאי ואין להנהלת האתר אפשרות לספק אותו, במקרים האלו העסקה תבוטל ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך, וכל זאת בכפוף להשבת הכסף ששילם הלקוח.

המועד של המשלוח יקבע החל מהיום שבו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או שהתקבל אישור מחשבון הפיי פאל או מכל שירות של ארנק אלקטרוני אחר שאושר על ידי הנהלת האתר.

אם קרתה טעות והמזמין חויב על ידי חברת האשראי, עליו להודיע מיד להנהלת האתר כדי לבצע עבורו זיכוי.

 

אספקה והובלת המוצרים

אספקת המוצר תיעשה רק אחרי הקבלה של אישור התשלום מחברת האשראי או מחשבון פיי פאל. כלומר אחרי שהמוצר שולם, כמו שמפורט לעיל, תספק הנהלת האתר את המוצר לכתובת שאותה מסר המזמין במועד הביצוע של ההזמנה בטופס המקוון.

הנהלת האתר מתחייבת לספק את כל המוצרים שהוזמנו במסגרת הזמן של האספקה לכתובת המבוקשת ותעשה את המרב כדי שהמוצר יגיע במהירות.

הנהלת האתר תפעל כדי לספק את המוצרים במהירות האפשרית, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מהמועד שבו נקלטה ההזמנה כאשר המוצר נשלח באמצעות דואר רשום או בתוך שלושה ימי עסקים אם המוצר נשלח באמצעות שליח.

זמני אספקת המוצרים נספרים רק לפי ימי עסקים, כלומר רק ימי ראשון עד חמישי והם אינם כוללים את ימי שישי, שבת, את ערבי החג ואת ימי החג.

המשלוחים אשר יסופקו באמצעות חברת המשלוחים הפועלת מטעם הנהלת האתר כפופים לתנאים של חברת המשלוחים, של אזורי החלוקה שלה ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה.

אם חברת המשלוחים אינה יכולה לבצע את המשלוחים ליעד ההזמנה מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ובמקביל היא תפעל למצוא פתרון אחר אשר יהיה לשביעות הרצון של שני הצדדים.

אם המוצרים נשלחים למזמין על ידי דואר ישראל אל כתובת המשלוח שאותה מסר המזמין במועד ביצוע ההזמנה, המוצרים יישלחו המוצרים בהתאם לזמני האספקה של דואר ישראל ולהנהלת האתר אין אפשרות לשלוט על מועד אספקת המוצר.

מועדי האספקה כפי שהם מצוינים באתר לא חלים על מוצרים אשר אזלו מהמלאי הקיים של האתר או מהמלאי של הספק.

כאשר המשלוחים מבוצעים באמצעות חברת שליחויות, הובלת המוצרים תיעשה בכפוף לתנאים של חברת השליחויות, והתנאים יחייבו את הלקוח.

דמי המשלוח ייגבו נוסף על מחיר המוצרים ועל המזמין חלה החובה לשלם אותם. גובה דמי המשלוח יופיע בסיום תהליך ההזמנה בכפוף לאמצעי השילוח שאותו בחר המזמין, אלא אם צוין אחרת.

דמי המשלוח ייגבו יחד עם התשלום עבור המוצר. במכירה המתבצעת בתשלומים דרך כרטיס אשראי או באמצעות פיי פאל, תהיה הנהלת האתר רשאית לגבות האתר את דמי המשלוח יחד עם החיוב של התשלום הראשון.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור, עיכוב באספקה או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרמו מאחת הסיבות הבאות:

כוח עליון כמו לדוגמה, נזקי טבע, מבצע חרום, מלחמה, מבצע צבאי או כל אירוע אחר שאינו בשליטה של הנהלת האתר כמו לדוגמה, שביתות במשק או שביתה אצל הספקים או נותני השירותים או גם אצל אלו המייצרים את הסחורה ועוד או מסיבה הקשורה למבצעי השליחות.

הזמנים של אספקת המוצרים נחשבים רק לפי ספירה של ימי עסקים. הספירה אינה כוללת ספירה של ימי שישי, שבתות, ערבי חג וימי החגים.

אם הלקוח לא קיבל את המוצר בתוך תקופת הזמן כפי שהוגדרה בהסכם בינו לבין הנהלת האתר, עליו להודיע להנהלה מיד כדי לתאם מועד מסירה חדש. במקרים כאלו זמן האספקה החדש יחושב מתאריך התיאום של המועד החדש.

על המזמין להקפיד על מילוי פרטים מעודכנים ומדויקים. אם יוחזרו המוצרים להנהלת האתר בשל פרטים לא נכונים או לא מדויקים, יחויב המזמין בתשלום של דמי הטיפול ודמי המשלוח הנוסף.

 

ביטול רכישה מצד המזמין

בכפוף לחוק הגנת הצרכן והתקנות הנלוות אל החוק רשאי המזמין לבטל את הרכישה. אך יש לשים לב כי אין אפשרות לבטל הזמנה לאחר הדפסה או כתיבה של מוצר ייחודי כמו כתבת טקסט מוזמנת או תמונה משפחתית ועוד מאחר ואין אפשרות למכור את המוצר הייחודי ללקוח אחר.

ביטול של הזמנת מוצר תיעשה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל [email protected]

ביטול עסקה ע”י המזמין לא תתאפשר בעת רכישה של פריטים מסוימים כמו שמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) בחוק הגנת הצרכן.

ביטול העסקה מותנה בכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר.

אחרי הקבלה של הודעת הביטול תשיב הנהלת האתר ללקוח את סכום הכסף שאותו הוא שילם עבור הזמנת המוצר בניכוי של דמי הביטול בגובה של חמישה אחוז מסכום העסקה או מאה שקלים, לפי הסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות. יש לציין כי דמי המשלוח אינם נחשבים לחלק ממחיר המוצר ולכן הם יוחזרו בנפרד.

במקרים של ביטול העסקה בשל אי התאמה או פגם במוצר, לא תחייב הנהלת האתר את המזמין בדמי ביטול.

יש להדגיש כי כל ההוראות הנוספת של חוק הגנת הצרכן באשר לביטול רכישה מאת  המזמין, כולל החובה להחזרת המוצר, יחולו גם כאן.

 

ביטול רכישה מצד החברה

בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר ובשל כל סיבה שהיא, בכל זמן תהיה הנהלת האתר רשאית להפסיק או לבטל את מכירת המוצר או כל עסקה או לבטל את הזמנה, את כל ההזמנה או רק חלק מההזמנה או להפסיק את הפעילות באתר, את כל הפעילות או רק חלק מהפעילות.

הודעה על הפקת הפעילות או על ביטול העסקה תימסר למזמין, ובמקביל, הנהלת האתר תימנע מכל חיוב של כרטיס האשראי של המזמין או תחזיר לו את הכסף אשר ששולם עבור המוצרים, אם שולם.

למעט הדרישה להחזרת הכסף אשר שולם עבור המוצר או העסקה לא תהיה למזמין כל דרישה, כל טענה או כל תביעה אחרת להנהלת האתר בשל ביטול העסקה כפי שפורט בסעיף זה.

אם תגלה הנהלת האתר כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית הנהלת האתר להציע למזמין פריט אחר שווה ערך למוצר שהוזמן או לבטל את ההזמנה. אם ההזמנה בוטלה, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים ישירים או עקיפים אשר נגרמו ללקוח או לכל צד שלישי אחר כולל הצורך ברכישה של המוצר אצל צד שלישי במחיר יקר יותר.

 

 זכויות יוצרים

כל הזכויות של הקניין הרוחני כולל זכויות היוצרים, דגמים, פטנטים וסודות מסחריים הם הרכוש  של הנהלת האתר בלבד או של כל צד שלישי אחר שנתן רשות להנהלת האתר להשתמש בהם.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני חלים, בין השאר, על כל הנתונים באתר, כולל כתבות ומאמרים באתר, תיאור המוצר, עיצוב המוצר, רשימה של המוצרים באתר וכל פרט אחר אשר קשור להפעלת האתר.

כל זכויות הנ"ל חלות גם על שם האתר, על שם המתחם (www.—–.com ) של האתר, על סימני המסחר (גם אם נרשמו או גם שלא נרשמו) ועוד. כל אלו הם הרכוש הבלעדי של הנהלת האתר וחל איסור לעשות בהם כל שימוש ללא קבלה של הסכמה, מראש ובכתב, של הנהלת האתר.

אסור להעתיק, למכור, לשווק, להפיץ, לשכפל, להשכיר או לתרגם לכל שפה כל מידע הנמצא באתר, כולל טקסטים, תמונות, עיצוב מוצרים, סימני מסחר וכדומה, בלי לקבל אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

אין לבצע קשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק), ואין להציג או לפרסם  את התכנים באתר בכל דרך שהיא, אלא רק אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שאפשר יהיה לצפות בו ולהשתמש בו באופן הזהה לגמרי לצפייה ולשימוש לשימוש בהם באתר וגם זאת רק לאחר קבלה של הסכמה  מהנהלת האתר.

חשוב להדגיש כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הרכוש להורות על ביטול של קישור עמוק גם אחרי מתן ההסכמה שלה בהתאם שיקול דעתה הבלעדי. במצב כזה זה לא תהיה לכם כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הנהלת האתר.

 

אחריות

הנהלת האתר או כל אחד אחר הפועל בשמה אינם אינה נושאים, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, כל אחריות באשר לנזקים הקשורים בכל דרך בתיקון המוצר, בהרכבת המוצר או גם בהחלפת המוצר.

הנהלת האתר או כל מי שפועל בשמה אינם נושאים באופן ישיר או באופן עקיף כל אחריות לנזקים אשר נובעים כתוצאה מעשיית שימוש או מהסתמכות על מידע אשר מתפרסם באתרים חיצוניים, אתרים שאליהם אפשר להגיע דרך אחד מהשירותים הניתנים באתר.

חשוב להבהיר כי החברה עושה ותעשה גם בעתיד את המרב כדי ליצור שיתופי פעולה רק עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין.

הנהלת האתר או כל מי שפועל מטעמה, אינם נושאים באחריות, עקיפה או ישירה, לנזקים אשר נגרמים בכל דרך שהיא כתוצאה משימוש באתר או בביצועי האתר.

יש להבהיר כי בכל מקרה ובכל מצב, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פעילות של כל גורם שאינו נמצא בשליטה המלאה של הנהלת האתר.

אנו מתחייבים כי הכתבה תישאר מינימום שנה מיום פרסומה.

 

סודיות ופרטיות

כל הפרטים האישים של המזמין כמו שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל וכדומה, נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.

הנהלת האתר מתחייבת לא להעביר את הפרטים האישיים השמורים אצלה לכל גורם זר, להוציא את הספקים, ורק במקרה הצורך, וזאת רק כדי להשלים את העסקה.

הנהלת האתר מתחייבת שלא להשתמש בפרטים האישיים של אמצעי התשלום של הלקוח, אלא רק כדי לבצע את התשלום עבור העסקה שאותה ביקש המזמין לבצע. כאמור, הפרטים של אמצעי התשלום לא יועברו לאף גורם אחר מלבד הצורך זה. חשוב להדגיש: כל הפרטים של אמצעי התשלום לא נשמרים במאגרי המידע של הנהלת האתר.

למרות כל הנאמר בסעיפים הקודמים, הנהלת האתר מרשה לעצמה להעביר את הפרטים האישים של הלקוח לצד שלישי במצבים הבאים: כאשר המזמין הוא ביצע מעשים אשר פוגעים, או עלולים לפגוע בעתיד, באתר או בכל צד שלישי כלשהו, כאשר המזמין משתמש בשירותים של החברה כדי לבצע מעשים בלתי חוקיים, כאשר קיבלה הנהלת האתר צו שיפוטי אשר מורה לה למסור את הפרטים של הלקוח לצד שלישי או בכל הליכים משפטיים או מחלוקות.

החברה רשאית להשתמש בפרטים האישים של הלקוח, ללא זיהוי ספציפי שלו, במטרה לבצע ניתוח סטטיסטי והצגה או מסירה של הניתוח הסטטיסטי לגורם אחר.

היות והאתר עוסק בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית, לא יכולה הנהלת האתר להבטיח חסינות מלאה מפני גורמים זרים אשר יבצעו חדירה אל המחשבים שלה או למאגרי המידע שלה. אם יצליחו גורמים זרים ועוינים לחדור למידע השמור במאגרים של הנהלת האתר ולבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית להשתמש בעוגיות (“cookies”) במטרה לספק ללקוחות שלה שירות יעיל ומהיר ולחסוך ממנו את הצורך בהזנה מחודשת של כל פרטיו האישיים בכל פעם שהוא נכנס לאתר.

כאשר מתקיימים מקרים אשר אינם בשליטה של הנהלת האתר או מקרים אשר נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו למזמין, הן לנזקים ישירים והם לנזקים עקיפים, או לכל אחד מטעמו, או גם אם המידע השמור במאגרי המידע של האתר יאבד או שייעשה בו שימוש שאינו מורשה.

 

דין ושיפוט

הדין אשר חל על הזמנת המוצר, על כל פעולה, על כל סכסוך בין הלקוח לבין הנהלת האתר, על השימוש באתר ועל הפרה של התקנון, כולל האכיפה והפרשנות של התקנות, הוא הדין הישראלי בלבד.

במקרים של מחלוקת בין הנהלת האתר לבין  הלקוחות, הסמכות הבלעדית לדון במחלוקת נתונה לבית המשפט המחוזי או השלום בתל אביב יפו.

הנהלת האתר מתחייבת להשאיר את הכתבות והמאמרים המתפרסמים באתר למשך שנה מיום הפרסום. חשוב להבהיר, בתשעים וחמישה אחוז מהמקרים אנו לא מוחקים בכלל את הכתבות, אך ההתחייבות שלנו היא לשנה בלבד.

נהלת האתר אינה יכול לערוב ולהיות אחראית לכך והיא לא תישא בכל אחריות בשל הפרה של כל הצהרה או התחייבות של בעלי המקצוע אשר עובדים בשיתוף פעולה עם הנהלת האתר ולא תהיה צד לכל התקשרות או התחייבות בין הגולשים לבין אנשי המקצוע.

נוסף על כך, השימוש באתר כולל כל התכנים והשירותים אשר מוצעים בו כמו למשל הורדה של קבצים, תמונות, סרטונים תכנים שונים ופרטי מדיה נוספים המוצעים לגולשים עשויים להשתנות מדי פעם בהתאם לסוג התוכן. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הרשות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש המוצגים באתר בלי להתריע על כך או בלי לבצע על כך אזכורים מיוחדים בערוצי האתר השונים.

שימו לב: השארת פרטים באתר כמוה כהסכמה על קבלה של תוכן פרסומי מהנהלת האתר.

הנהלת האתר שואפת להציג את כל המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך בשל שיקולים טכניים ייתכנו תקלות צד ג' או הפרעות בזמינות של האתר. לכן הנהלת האתר אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין 24/7, ולא תיתן פיצוי כספי בשל חוסר הזמינות, הפסקת השירות או הורדת האתר.

הקישורים היוצאים מהאתר לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי האתרים החיצוניים אמינים, איכותיים או בטוחים.

 

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הרשות והזכות לחסום גולשים באמצעות חסימה של כתובת ה IP של המחשב שלו, של כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו לפי מדינת המוצא של המשתמש בלי לספק תירוצים וסיבות אשר יהיו מקובלים על הגולשים.

המדיניות של הנהלת האתר היא כי כל הפרסומים האתר לא יכילו לשון הרע, ולכן, רק מפרסם הכתבה הוא יהיה האחראי הבלעדי על אופי הפרסום ועל ההשלכות והנזקים הנגרמים כתוצאה מהפרסום.

כל הפרסומים באתר יהיו על  האחריות של המזמין בלבד. במקרים של נזקים המזמין יהיה חייב לפצות את הנהלת האתר ולשלם לה עבור כל הוצאה שתיגרם להנהלה או לאתר שבו פורסמה הכתבה, בעקבות פרסום שביצע המזמין.

כל תביעה בגין שימוש בתמונה בלתי חוקית ששלח המזמין במטרה להטמיע בכתבה באתר, תועבר למזמין והוא יהיה חייב לשאת באחריות על התביעה.

בכל האתרים אנו משאירים את הכתבות בארכיון למשך שנים רבות, אך ההתחייבות שלנו היא להשארת הכתבות למשך שנה בלבד.

הנהלת האתר אינה אחראית על כל נזק אשר נגרם למפרסם הכתבות באתרים. גם במקרים של מחיקת קישורים על ידי הנהלת האתר, מפרסם המאמר לא יקבל זיכוי.

הנהלת האתר אינה אחראית על התוצאות של פרסום הכתבות. מוסכם ומובהר כי הנהלת האתר היא רק גוף אשר מקשר בין כותב המאמר לבין האתר שבו מתפרסם המאמר. אם ייגרם כל נזק למפרסם, הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזק.

הנהלת האתר עושה את כל המאמצים כדי להגן על  כל הפרטים של המשתמשים הרשומים או על כל המינויים אשר רשומים באתר. במצבים שבהם יעלה בידיו של צד שלישי כלשהו להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת בין המשתמשים, בין החברים והגולשים באתר כי לא תהיה תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר.

 

 

מחירונים המפורסמים באתר

כחלק מן השירות אשר הנהלת האתר מספקת לגולשים באתר, הנהלת האתר מפרסמת מחירון שירותים שונים של בעלי מקצוע נדרשים. המחירים המפורסמים באתר חושבו  ושוקללו על ידי הנהלת האתר בהתאם לנתונים שהתקבלו מהלקוחות ומבעלי מקצוע מומחים בתחומם.

אנו מבהירים כי מחירונים אלו מוגשים כשירות ללקוחות מאת הנהלת האתר והם אינם מחייבים את בעלי המקצוע או כל מי שמפרסם באתר. ולכן, ההסתמכות על המחירים המוצגים באתר הם באחריות המשתמש בלבד.

גילוי נאות

הנהלת האתר עשויה לעשות  שימוש בקבצי קוקיז, במיוחד עבור מנויים ומשתמשים רשומים, ובממשקים של נתוני סטטיסטיקה פנימיים במטרה לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים, על ניתוח של תנועת הגולשים באתר, על הרגלי גלישה באתר, על ניתוח קליקים ועל זמן שהייה באתר.

חשוב להדגיש: המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ולא מצוין בו השם של הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 

 

 

© כל הזכויות שמורות - YOUSELL. אין להעתיק תוכן ללא אישור מפורש מבעל האתר